Punct. Şi de la capăt

0
299
views

Există o opinie tradiţională conform căreia contribuabilii se află într-un război permanent cu ANAF-ul. Că suntem părţi ale raporturilor fiscale aflate în poziţii ireconciliante. Fals. Eronat. Şi complet nebenefic.

ANAF este administraţia fiscală centrală din subordinea MFP, care are misiunea de a colecta şi gestiona eficace şi eficient impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice.

ANAF doreşte să construiască raporturi fiscale cu contribuabilii bazate pe parteneriat, pe imparţialitate şi obiectivitate, pe respectarea legilor şi a tuturor actelor normative care ne guvernează activitatea.

Orice parteneriat presupune respect, încredere, eforturi comune, legale şi morale, pentru a se atinge obiectivele individuale şi comune ale celor implicaţi.

Aşadar. Punct. Şi de la capăt. Reconstruind pe principiile anterior prezentate.

În acest context, ANAF îşi promovează serviciile oferite contribuabililor, facilitându-le acestora accesul la informaţii şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Despre serviciile oferite la sediul administraţiei fiscale s-a mai scris. Sunt cele pe care contribuabilii le uzitează tradiţional. Despre serviciile oferite la distanţă vom vorbi astăzi.

Website-ul ANAF www.anaf.ro pune la dispoziţie o serie de servicii electronice, precum “Asistenţă contribualili”, “Ghiduri curente”, “Noutăţi legislative”, “Formulare fiscale şi instrucţiuni de completare”, “Calendarul obligaţiilor fiscale”.

Asistenţa prin e-mail presupune utilizarea poştei electronice fără a angaja costuri de deplasare, de timbrare sau consum de timp pentru obţinerea unor puncte de vedere pertinente, pentru a formula sesizări sau pentru a semnala probleme tehnice.

“Spaţiul Privat Virtual” este un serviciu revoluţionar prin care toată relaţionarea contribuabilului cu funcţionarii ANAF se efectuează pe platforma electronică disponibilă 24/24 h, în mod gratuit.

Suntem în era tehnologiei. Un smartphone şi un laptop transformă oficiul contribuabilului în ghişeul unic al ANAF: Call-center 0314039160, Tel Verde 0800800085, SMS 1300. Un parteneriat modern 24 de ore pe zi. Un parteneriat în care așteptăm sesizări privind nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a furniza bon fiscal, de exemplu, sau sesizări privind eventuale acte de corupţie înfăptuite de funcţionari din cadrul ANAF şi furnizăm prin SMS informaţii publice despre un agent economic al cărui CIF ni l-aţi transmis tot prin SMS.

Aşadar. Punct. Şi de la capăt.

Ne aflăm într-un parteneriat cu contribuabilii brăileni, deopotrivă persoane fizice şi persoane juridice, pe care îi respectăm, îi susţinem, îi admirăm și ne bucurăm de comportament fiscal corect al acestora.

          Mihaela Ciorășteanu

Șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila

LĂSAȚI UN MESAJ