Angajatori recompensați la încadrarea absolvenților

0
27
views

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată, suma de 900 de lei. Cei care angajează în aceleași condiții absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare dintre aceștia, 900 de lei, pe o perioadă de 18 luni.

Nu beneficiază de această subvenție angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, precum și angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007  privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare. Sunt exceptați și recrutorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, la art. 80, precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani. Nu pot cere acest stimulent nici angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

Informații suplimentare se pot obține de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila cu sediul în municipiu, b-dul Dorobanților, nr. 603 – 605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.

LĂSAȚI UN MESAJ