De peste 25 de ani, la Brăila!

Dezvoltarea economică a unei ţări este strâns legată de calitatea resursei umane. Astfel că, dezvoltarea sistemului de învăţământ superior a devenit esenţială pentru economia românească, după 1990, moment important de schimbare a regimului politic.

0
61
views

În acel context, de modificări profunde ale sistemului economic, social, politic, mai precis în toamna anului 1991, un profesor desăvârşit, cu o mentalitate de profesionist, poposeşte la Brăila şi creează Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Prin autoritate şi prestigiu managerial, profesorul universitar doctor Alexandru Puiu, rectorul fondator al acestui lăcaş de învăţământ, ştiinţă şi cultură, fost rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti, în perioada 1985 – 1990, laureat al Academiei Române cu premiul „P. S. Aurelian”, autor a numeroase tratate, cursuri universitare, comunicări, studii şi articole, a reuşit să promoveze un spirit de creativitate, un învăţământ modern şi de calitate.

Începutul a fost marcat şi de contribuţia unor distinşi profesori universitari de la Academia de Studii Economice Bucureşti: George Marin, Niţă Dobrotă, Constantin Florescu, Vergil Voineagu, Alexandru Isaic – Maniu, Tatiana Moşteanu, Traian Surcel, Marin Scurtu, Ion Scurtu, Ion Lungu, Sultana Sută-Selejan, alături de care şi-au început ucenicia, s-au format şi s-au perfecţionat cadre didactice brăilene.

În evoluţia sa, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a urmat cursul firesc al unei instituţii de învăţământ superior, obţinând mai întâi autorizarea şi ulterior, acreditarea instituţională în anul 2002, printre primele şase universităţi particulare acreditate în România, funcţionând prin facultăţile sale din Brăila, Piteşti şi Rm. Vâlcea.

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila, înfiinţată în 1991 în cadrul universităţii, oferă studenţilor posibilitatea pregătirii profesionale continue, atât pentru nivel licenţă, cât şi masterat, care să le permită să facă faţă cu succes cerinţelor prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă.

Într-o comunitate cu un deosebit potenţial economic şi uman, programele acreditate de studii, pe care facultatea le pune la dispoziţie, răspund nevoii de pregătire şi perfecţionare a personalului, grefate pe exigenţele unui management performant. Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila dezvoltă continuu, prin componentele sale didactice şi ştiinţifice, relaţiile cu mediul economic şi social local, cu instituţiile de profil, pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerinţelor şi dinamicii pieţei muncii, dar şi pentru pregătirea superioară şi complexă a specialiştilor din domeniile managementului, contabilităţii, financiar-bancar şi administraţiei publice.

De câţiva ani, universitatea şi implicit facultatea brăileană a înregistrat o dinamică tot mai bună pe planul relaţiilor internaţionale şi, în special, al relaţiilor cu universităţi din străinătate. Astfel, în cadrul Programului de Mobilităţi ERASMUS +, componentă a Lifelong Learning Programme, au fost încheiate acorduri bilaterale cu un număr de 30 de universităţi din ţări europene şi Turcia, obiectivul acestora fiind nu numai consolidarea cunoştinţelor, dar şi activitatea de cercetare ştiinţifică. De avantajele mobilităţilor ERASMUS +, au beneficiat peste 250 de studenţi brăileni, atât pe componenta burse de studii, cât şi pe componenta  stagii de practică (INTERNSHIP).

De peste 25 de ani, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”  îşi respectă misiunea pentru care a fost creată, de a forma tineri specialişti şi de a contribui activ la dezvoltarea comunităţii locale prin implicarea în viaţa economică, socială şi culturală a acesteia.

Conf. Univ. dr. Camelia Vechiu

Decan Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ