Bani de la stat pentru angajatorii care încadrează stagiari

Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior a fost modificată și completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2018. Astfel, din data de 9 iulie 2018 s-a majorat cuantumul subvențiilor acordate, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorilor care încheie un contract de stagiu cu 900 lei, de la 1.350 lei la 2.250 lei.

0
25
views

Prin urmare, angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile Legii nr. 335/2013, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de 6 luni, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Angajatorii care au încheiat convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, înainte de 09.07.2018, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantum de 1.350 lei, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2018.

Legea nr. 335/2013 reglementează, pentru absolvenții de învățământ superior o perioadă de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Odată cu încheierea contractului individual de muncă, între angajator și stagiar, se încheie, în formă scrisă, un contract de stagiu, ca anexă la contractul individual de muncă, pe o perioadă de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Perioada de stagiu este cuprinsă de la data angajării până la data finalizării stagiului care se încheie cu eliberarea unui certificat sau a unei adeverințe semnate de către angajator.

Suma prevăzută anterior nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care, după încetarea contractului de stagiu, la inițiativa angajatorului, încetează și contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru același post de o altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzută de lege.

Angajatorii care beneficiază de aceste prevederi legale sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat. Dacă contractul individual de muncă încetează la inițiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

„Stagiarul” este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii.

Scopul efectuării stagiului este de a asigura tranziția absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele și abilitățile profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă și pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum și de dobândire de experiență și vechime în muncă și, după caz, în specialitate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, b-dul Dorobanților, nr. 603 – 605, parter, biroul nr. 3, int.115 sau la tel/fax 0239/611386.

LĂSAȚI UN MESAJ