Stații de pompare reabilitate în județul Brăila

În cadrul Programului Naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se regăsesc în judeţul Brăila, în localitatea Spiru Haret şi staţiile de pompare pentru irigaţii SRPA I şi SRPA IQ, staţii de pompare care deservesc o suprafaţă amenajată la irigat de 203.104 ha, suprafaţă aflată în amenajările hidroameliorative Ialomiţa Călmăţui, Bazinul hidrografic Călmăţui, Ianca Surdila Greci şi Gradiştea Făurei Jirlău.

0
163
views

Aceste staţii de pompare au fost puse în funcţiune în anii 1980 – 1983 fiind echipate SRPA I cu pompe tip MVU 2002 ce au debit Q pompă = 12 mc/s, înălţimea de pompare Hp = 30 m, fiind antrenate de electromotoare cu puterea P = 5000 KW şi SRPA IQ cu pompe tip SIRET 900 ce au debit Q pompă = 1,7 mc/s, înălţimea de pompare Hp = 30 m, fiind antrenate de electromotoare cu puterea P = 800 KW. SRPA I este dotată cu 10 agregate de pompare având Q instalat = 120 mc/s şi P instalat =  50 MW, iar SRPA IQ este dotată cu 7 agregate de pompare având Q instalat = 11,9 mc/s şi P instalat =  5,6 MW. Agregatele de pompare cu instalaţiile aferente prezentau uzuri avansate la data promovării investiţiei şi astfel într-o perioadă imediat următoare s-ar fi ajuns la imposibilitatea asigurării apei necesare irigării suprafeţelor agricole, menţionând faptul că pe o suprafaţă de 88.518 ha deservită de aceste staţii sunt constituite Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii situate atât pe teritoriul judeţului Brăila cât şi pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

Astfel pentru îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare şi obţinerea de randamente superioare, siguranţă în exploatare precum şi o funcționare corespunzătoare la cele două staţii de pompare se vor reabilita/moderniza următoarele:

SRPA I: 2 (două) pompe MVU 2002; 4 (patru) electromotoare 5000 KW cu instalaţiile aferente; 4 (patru) vane hidraulice Dn 2200; Bazinul de aspiraţie cu camerele de aspiraţie; Instalaţiile electrice; Clădirea staţiei.

SRPA IQ: 5 (cinci) pompe SIRET 900; 1 (un) electromotor 800 KW; Instalaţie de amorsare; Instalaţie de epuisment;

Conducta de refulare cu Dn 2000; Instalaţiile electrice;

Clădirea staţiei.

Valoarea totală a investiţiei pentru reabilitarea celor două staţii este de 10,5 milioane lei, cu termen de finalizare 30 noiembrie 2018.

                                Cristian George BĂLAN

LĂSAȚI UN MESAJ