Ucenicie la locul de muncă

Lipsa forței de muncă calificată este o problemă reală cu care se confruntă tot mai mulți angajatori. O soluție oferită acestora este ucenicia la locul de muncă și ajutor financiar, lunar, la cerere, pentru fiecare ucenic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

0
17
views

Din data de 09 iulie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, se dublează cuantumul acordat angajatorilor care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, suma primită de angajator pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru un ucenic, este de 2.250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Nu beneficiază de prevederile menționate angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.

Angajatorii care au încheiat convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 279/2005, înainte de 09.07.2018, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantum de 1.125 lei, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2018.

Ucenicia la locul de muncă se adresează pe de o parte angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante și persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; a împlinit vârsta de 16 ani; nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și persoana fizică autorizată, dacă face dovadă că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată, dar și întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni. Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Formare Profesională al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, Str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic „Mihail Sebastian”), sau la tel./fax 0239/611080.

                         

LĂSAȚI UN MESAJ