Preocupare permanentă pentru dezvoltarea comunicării electronice cu contribuabilii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) oferă contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, uşor de accesat şi care nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.

0
12
views

 

Spaţiul privat virtual (SPV) oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora. Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice „Spaţiul Privat Virtual”.

Depunerea declaraţii on-line este un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că acesta poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii on-line/ Declaraţii electronice/Descărcare declarații.

Asistenţa prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea „Formular de contact” de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro.

Buletinul informativ fiscal cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Legislaţie /Noutăţi legislative.

Ghidurile curente au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Legislaţie/Ghiduri curente.

Totodată, ANAF pune la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit, la sediile administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, într-un spaţiu special amenajat, un calculator conectat la Internet, în scopul accesării tuturor serviciilor instituției, asigurând în același timp şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.

LĂSAȚI UN MESAJ