Reglementări contabile privind distribuirea dividendelor trimestrial

0
10
views

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila transmite entităţilor care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, că trebuie să întocmească situaţiile financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierderi. Situaţiile financiare anuale interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare, se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

LĂSAȚI UN MESAJ