Dezvoltarea locală, încotro?!

Motto: „Această țară nu este a mea și nici a voastră! Este a urmașilor noștri!”

0
45
views

Acumularea capitalului într-o societate, oricare ar fi ea, se bazează pe valoarea adăugată a activităților economice desfășurate în respectiva societate. Cu alte cuvinte, profiturile firmelor din zona analizată, veniturile (salarii, pensii, alte surse de venit) persoanelor fizice, sumele cheltuite de turiștii veniți în zona respectivă, granturile atrase, investițiile făcute de ne-rezidenți, de autorități, indiferent dacă sunt autoritățile locale și/sau centrale, toate acestea își aduc un aport important în creșterea de capital în zona analizată. În același timp trebuie să acordăm atenție capitalurilor ce părăsesc spațiul la care facem referire: profiturile rezultate din investițiile ne-rezidenților, capitalul uman, cheltuielile efectuate de noi în alte zone cu ocazia călătoriilor, importurile… Toate acestea diminuează puterea de dezvoltare zonală, dar nu trebuie privite ca fiind cea mai mare problemă. Nu le putem avea pe toate! Doar trebuie să fim foarte atenți la cum administrăm atât elementele pozitive, cât și pe cele mai puțin eficiente în conturarea rezultatului final.

La sfârșitul anului 2017 România a avut cea mai bună perioadă economică din istorie, înregistrând o creștere de aproape 3000% față de 1862, anii domniei lui Cuza, conform studiului publicat de www.analizeeconomice.ro. Zona noastră se încadrează în trendul țării, cu mențiunea că la noi dezvoltarea a fost mai lentă, neregăsindu-ne însă chiar printre ultimii. Totuși, rezultatele bune nu sunt reflectate în aceeași măsură și în nivelul de trai al tuturor participanților la viața economică, iar aceasta este una dintre cele mai frustrante situații.

Cum este posibil ca societatea, în ansamblul ei să înregistreze o eficiență tot mai bună, iar majoritatea membrilor acesteia să nu beneficieze din plin de aceste creșteri?!

Răspunsul este simplu: rezultatul, în ansamblul său, este o cifră statistică, ceea ce înseamnă că, dacă este o creștere, aceasta nu este egală, traducându-se prin adâncirea decalajelor dintre membrii societății, participanți la viața economică zonală.

Cu salarii mici, cu firme cu profituri ce tind către 0 (zero) în cea mai fericită situație, cu o administrație zgârcită cu investițiile, cu o populație tânără aflată în declin, cu o forță de muncă tot mai tentată de alte zone decât cea natală, nu putem avea alte rezultate decât cele actuale!

Pare că ne învârtim într-un cerc vicios? Pare că nu avem nicio șansă de ieșire?

Pare, numai! Dar există și oportunități!

Pentru început, trebuie rupt cercul vicios, iar mai târziu, acesta trebuie înlocuit cu un cerc virtuos! Pentru aceasta, trebuie să asigurăm cele mai bune condiții pentru investiții eficiente, care să necesite salariați cu o pregătire ridicată, ceea ce se traduce și prin salarii mai mari. Trebuie să creștem numărul turiștilor!

Pare simplu. O frază ca cea de mai sus conține suficiente idei pentru a ne îmbunătăți viața! Atunci de ce merge totul atât de greu?

Nicio organizație nu poate depăși maximul de dezvoltare al liderului său! Asta înseamnă că această zonă, pentru a evolua, trebuie să înceapă prin creșterea nivelului de leadership local. Creșterea nivelului de educație, adoptarea unor măsuri care să asigure meritocrația în acest spațiu, creșterea conștiinței de sine – sunt doar o parte a măsurilor ce trebuie luate pentru dezvoltarea zonei în întregul său.

Un prim pas în vederea ruperii cercului vicios poate fi făcut de autoritățile locale. Acestea pot crea programe prin care pot atrage fonduri europene (granturi) pentru investiții în îmbunătățirea infrastructurii locale: drumuri cu patru benzi, căi navigabile mai bune, un aeroport – sunt câteva exemple pentru un bun început. Acest lucru ar crea premisele pentru o dezvoltare rapidă a turismului, a centrelor universitare, pentru apariția unui spital regional, ceea ce ar însemna creșterea nivelului de educație din zonă, și, implicit salarii mai mari. Toate acestea vor încuraja apariția investițiilor private, cu efecte de potențare a activităților menționate la început.

 

Gabriel STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ